• Slider
  • Slider

זקוקים למידע ויעוץ משפטי?

ליווי בהתקשרות לרכישת דירה מקבלן

על רוכש המעוניין ברכישת דירה מקבלן לזכור כי הסכם הרכישה מנוסח על ידי עורכי הדין של החברה הקבלנית, באופן חד צדדי, ומשכך יש בו כדי להבטיח את זכויות החברה הקבלנית בעסקה.

חשוב לזכור כי העובדה שהרוכש משלם מס רכישה לעורך דינה של החברה הקבלנית אינה אומרת שעורך הדין ייצג את הרוכש בעסקה או ישמור על האינטרסים שלו. נהפוך הוא. למעשה לעורך הדין של החברה הקבלנית אסור לייצג את הרוכש מתוך חשש לניגוד אינטרסים בינו בין החברה ושכר הטרחה המשולם הינו בעבור רישום הזכויות בדירה על שם הרוכש בסיום העסקה בלבד.

עורכי הדין במשרדנו התמחו שנים רבות בייצוג חברות קבלניות שונות ועל כן הינם מנוסים בניהול מו"מ מול עורכי הדין המייצגים את החברות הקבלניות ובכך יסייעו לכם לשנות את תנאי ההסכם באופן שיגן על זכויותיכם וישמור על האינטרסים שלכם.

ייצוג עורך דין מצידו של הרוכש יבטיח תכנון מס נכון המתאים לכל רוכש ורוכש.

בטרם ההתקשרות וחתימה על ההסכם יש לבדוק את זכויות החברה במקרקעין ולוודא כי על הקרקע לא רובצות הערות, שעבודים ועיקולים המסכלים את זכויות הרוכש בעסקה.

חשוב לבדוק כי לוח התשלומים הינו בהתאם להוראות החוק ובהתאם למסוגלתו של הרוכש וכי נמסרות לידי הרוכש בטוחות כדין תמורת הכספים אותן יעביר לחברה.

בטרם החתימה על גבי ההסכם יש לערוך משא ומתן בנוגע למפרט הטכני של הדירה ולוודא כי כל ההבטחות אשר ניתנו על ידי הצוות המשווק אכן הוטמעו בגוף ההסכם ו/או המפרט.

יש לזכור כי רכישת דירה מקבלן הינו תהליך ארוך אשר עשוי לערוך מספר שנים.

עורכי הדין במשרדנו ידעו לייעץ לכם במידה ויתגלעו מחלוקות עם הקבלן לאורך התהליך ולנסות לסיים את המחלוקת בדרך הטובה ביותר עבורכם.

פנו כעת לקבלת מידע ויעוץ