• Slider
  • Slider

זקוקים למידע ויעוץ משפטי?

התנגדות לצוואה

לאחר שהוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה לרשם לענייני משפחה רשאי המתנגד להגיש התנגדותו לצוואה והכל תוך 14 יום מיום פרסומה בעיתונות וברשומות.

משהוגשה התנגדות לצוואה לרשם לענייני ירושה מעביר האחרון את בירור העניין לבית המפשט לענייני משפחה.

ניהול ההליך בבית המשפט הינו הליך מורכב ועל כן יש להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.

למשרדנו, הרשברג עורכי דין, ניסיון רב בתחום הירושות והצוואות – עריכת צוואות, טיפול בקבלת צווי ירושה, טיפול בקבלת צווי קיום צוואה, טיפול בהתנגדויות לצווי ירושה/קיום צוואה, העברת זכויות בהתאם לצווי ירושה/קיום צוואה, והכל תוך טיפול מסור ולשביעות רצון הלקוחות.

אנו מזמינים אתכם ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע לכם.

פנו כעת לקבלת מידע ויעוץ