• Slider
  • Slider

זקוקים למידע ויעוץ משפטי?

הוצאת צו קיום צוואה

כדי לאפשר ליורשים לפעול על פי צוואת המנוח ולחלק את עיזבון המנוח בהתאם לאמור בה, יש לפנות לרשם לענייני ירושה לקבלת "צו קיום צוואה" אשר יקבע את תוקפה של הצוואה.

לשם קבלת הצו האמור יש לערוך בקשה ובה פרטי המנוח, יורשיו, פרטי הצוואה וקיומן של צוואות נוספות.
את הבקשה למתן צו קיום צוואה יכול לבקש כל יורש על פי הצוואה וכן כל אדם המעוניין בצו הקיום.
עם צו קיום הצוואה ניתן לפנות לבנקים ולחברות הביטוח בהם ניהל המנוח את כספיו וכן לפעול להעברת זכויותיו במקרקעין בכל מוסד המנהל רישום זכויות.

למשרדנו, הרשברג עורכי דין, ניסיון רב בתחום הירושות והצוואות – עריכת צוואות, טיפול בקבלת צווי ירושה, טיפול בקבלת צווי קיום צוואה, טיפול בהתנגדויות לצווי ירושה/קיום צוואה, העברת זכויות בהתאם לצווי ירושה/קיום צוואה, והכל תוך טיפול מסור ולשביעות רצון הלקוחות.

אנו מזמינים אתכם ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע לכם.

פנו כעת לקבלת מידע ויעוץ