• Slider
  • Slider

זקוקים למידע ויעוץ משפטי?

הוצאת צו ירושה

כדי לאפשר חלוקת עזבונו של מנוח במקרה בו לא הותיר אחריו המנוח צוואה, יש להכריז על זהות יורשיו של המנוח.
צו הירושה מהרשם לענייני ירושה הוא אשר יקבע את זהות היורשים.

את הבקשה למתן צו ירושה רשאי להגיש יורש על פי דין.

עם צו הירושה ניתן לפנות לבנקים ולחברות הביטוח בהם ניהל המנוח את כספיו וכן לפעול להעברת זכויותיו במקרקעין בכל מוסד המנהל רישום זכויות.

למשרדנו, הרשברג עורכי דין, ניסיון רב בתחום הירושות והצוואות – עריכת צוואות, טיפול בקבלת צווי ירושה, טיפול בקבלת צווי קיום צוואה, טיפול בהתנגדויות לצווי ירושה/קיום צוואה, העברת זכויות בהתאם לצווי ירושה/קיום צוואה, והכל תוך טיפול מסור ולשביעות רצון הלקוחות.

אנו מזמינים אתכם ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע לכם.

פנו כעת לקבלת מידע ויעוץ