• Slider
  • Slider

זקוקים למידע ויעוץ משפטי?

הרשברג משרד עורכי דין בחיפה

משרד הרשברג עורכי דין

הרשברג עורכי דין בחיפה הוקם מתוך תפיסה כי על עורך הדין להעניק ללקוח את הסיוע וההגנה המשפטית הדרושים לו והכל תוך הבנת צרכי הלקוח, באדיבות ובמקצועיות.

על מנת לספק את השירות הטוב ביותר ללקוחותינו דוגל המשרד בהענקת שירות אישי וייצוג משפטי ברמה גבוהה תוך יצירת פתרונות יצירתיים לצרכי כל לקוח ולקוח.

משרדנו עומד לרשותכם במספר תחומים ובניהם נדל"ן ומקרקעין, דיני נזיקין, ענייני ירושה וצוואה ועוד.
לקבלת מידע ויעוץ

רחוב הבנקים 3, חיפה
אימייל: office@hershberg.co.il

במה אנו עוסקים

תחומי התמחות

משרד הרשברג עורכי דין

מאמרים נבחרים

משרד הרשברג עורכי דין

דירת מגורים המזכה בפטור ממס שבח

דירת מגורים המזכה בפטור ממס שבח

התנאי המקדים לאפשרות לקבלת פטור ממס שבח הינו כאשר הדירה הנמכרת מוגדרת כ"דירת מגורים מזכה".
מה היא אם כן "דירת מגורים מזכה"?
דירת מגורים מזכה הינה דירה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים הבאים...

להמשך קריאה אודות דירת מגורים מזכה

הקבלן מבקש מכם לחתום על כתב ויתור על טענות לשם קבלת הדירה?

כתב ויתור טענות

חוק המכר (דירות) תשל"ג- 1973, קובע כי איחור במסירת הדירה על ידי הקבלן לרוכש לתקופה אשר אינה עולה על 30 יום אינה מהווה הפרת הסכם מצד הקבלן ואינה מזכה את הרוכש בפיצוי כלשהו. ואולם, מכאן כי איחור בתקופה העולה על 30 יום מחייבת את הקבלן בפיצוי הרוכש בהתאם להוראות החוק.
מהן אם כך הוראות החוק?...

להמשך קריאה אודות כתב ויתור על טענות לשם קבלת הדירה

פטור מתשלום מס שבח בעת מכירת דירת ירושה

מכירת דירת ירושה

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) , התשכ"ג 1963, מעניק פטור מתשלום מס שבח למוכר בעת מכירת דירת מגורים מזכה אשר התקבלה בירושה בהתקיים התנאים הבאים...

להמשך קריאה אודות פטור מתשלום מס שבח בעת מכירת דירת ירושה

מהו מס רכישה?

מס רכישה

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963, קובע כי בעת רכישת זכות במקרקעין יהא רוכש המקרקעין חייב במס רכישה בשיעור משווי הרכישה. שיעורי המס חלים באופן מדורג ובהתאם לאופי הנכס הנרכש....

להמשך קריאה אודות מס רכישה

העברת זכויות במקרקעין במקרי גירושין

מכירת דירה אגב גירושין

העברת זכויות במקרקעין או באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין אשר ניתן אגב הליכי גירושין, לא תראה כמכירה או כפעולה באיגוד וזאת כאשר מועברת הזכות לאחד מבני הזוג או לילדיהם....

להמשך קריאה אודות פטור מתשלום מס שבח בעת מכירת דירת ירושה

המלצת לקוחות

לקוחות המשרד
המשרד

עורכי הדין שלנו

משרד הרשברג עורכי דין

team

הרשברג שרון

עורכת דין

team

מנהלת המשרד

team

logo
logo
logo
logo
logo
logo
כותרת 6

כותרת 2

משרד הרשברג עורכי דין

ךלגח כףךשדגח ףךכלח ףשדךגלח כךףלשדגח ףכךלחדג ףלךכשחדג ףךלכ חש

כותרת 4

News

למידע ויעוץ

צרו קשר

קו תחתון

ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון: 04-8227577 או באמצעות טופס זה: